Drobečková navigace

Úvod > O škole > O nás

O nás

Pastelky

Mateřská škola je jedinou mateřskou školou v obci a je jednotřídní. Leží v klidné části obce a její okolí nabízí dostatek příležitostí pro pobyt dětí v přírodě. Škola má stanovenu hygienickou kapacitu 28 dětí. Součástí školy je školní jídelna, která dětem nabízí plnohodnotnou a vyváženou stravu.

Budova školy postupně prochází rekonstrukcí a modernizací tříd i školní zahrady. V současné době nabízíme dětem nově zařízené třídy, vybavené hračkami a pomůckami pro jejich rozvoj a vzdělávání. Součástí školy je školní zahrada s dětskými herními prvky.

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Snažíme se rozvíjet osobnost dítěte předškolního věku po všech stránkách – citové, rozumové i tělesné. Zaměřujeme se na pravidla chování, stolování, jednání a myšlení, základní životní hodnoty a mezilidské vztahy. V předškolní výchově vytváříme u dětí základní předpoklady pro další vzdělávání v základní škole. Ve třídě panuje přátelská a především rodinná atmosféra.