Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče > Platby v MŠ

Platby v MŠ

Děti se učí číst

Děti, které mají předškolní vzdělávání povinné a děti s odkladem školní docházky úplatu za vzdělávání neplatí.

Výše úplaty pro šk.rok 2020/2021

Po dohodě se zřizovatelem MŠ oznamujeme zákonným zástupcům dětí, které navštěvují Mateřskou školu ve Vražkově, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění je, od 1. září 2020 v Mateřské škole ve Vražkově, výše úplaty stanovena na 500,- Kč měsíčně.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Stravné

Od 1. 4. 2022 se (z důvodů zvyšování cen potravin a energií) mění výše stravného na:

stravné dětí 3-6 let

  • přesnídávka: 11,- Kč,
  • oběd: 23,- Kč,
  • svačina: 11,- Kč.
  • Celodenní stravné celkem – 45,- Kč.

stravné dětí 7 – 10 let

  • přesnídávka: 12,- Kč,
  • oběd: 25,- Kč,
  • svačina: 12,- Kč.
  • Celodenní stravné celkem – 49,- Kč.